ADR.info.pl STRONA GŁÓWNA ADR  |  OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PRZEWOZU ADR  |   ZWOLNIENIA ADR  |  WYMAGANIA ADR  |  KARY ADR
"Twoje źródło informacji ADR!"
Instrukcje pisemne dla kierowcy
od 2011 r. Instrukcje pisemne zgodne z ADR

UWAGA:

Od 2009 r. zostały wprowadzone nowe instrukcje pisemne dla kierowcy, zwane "Instrukcje pisemne dla załogi pojazdu", mogą Państwo ściągnąć nowe instrukcje za darmo tu: Instrukcje pisemne dla załogi pojazdu. Na tej stronie znajdziecie Państwo również instrukcje w językach europejskich.

Możne przeczytać o zmianach wprowadzonych w ADR od 2009 r.tu: Zmiany - Umowa ADR 2009-2011.


Tak jest teraz (od 1.07.2009 r.)

Jako pomoc podczas nagłych stanów zagrożenia, które mogą zaistnieć podczas przewozu, w kabinie załogi w łatwo dostępnym miejscu powinny znajdować się instrukcje pisemne w formie opisanej w Dziale 5.4.3.4 Umowy ADR.

Instrukcje te powinny być przygotowane przed rozpoczęciem podróży przez przewoźnika dla załogi pojazdu w takim języku (językach) by każdy z załogi był w stanie je przeczytać i zrozumieć. Przewoźnik powinien upewnić się, że każdy z członków załogi rozumie jej znaczenie i jest w stanie poprawnie je zastosować.

Przed rozpoczęciem podróży, członkowie załogi pojazdu powinni dowiedzieć się jakie towary niebezpieczne będą przewozić, a także skonsultować pisemne instrukcje w zakresie szczegółów czynności, które należy podjąć w razie wypadku lub zagrożenia.

Instrukcje pisemne powinny odpowiadać wzorowi przedstawionemu w Umowie ADR, biorąc po uwagę ich formę i zawartość.


Tak było kiedyś:

Instrukcje powinny być dostarczone przez nadawcę i wręczone kierowcy najpóźniej w chwili załadunku towarów niebezpiecznych do pojazdu. Informacje o treści instrukcji powinny być dostarczone przewoźnikowi najpóźniej w chwili zlecania przewozu, aby mógł on zapoznać z tymi instrukcjami zainteresowanych pracowników oraz upewnić się, że są oni w stanie prawidłowo je wykonać, a także zapewnić wyposażenie pojazdu w potrzebny sprzęt.

W instrukcji powinny się znaleźć dane dotyczące:
  1. ładunku
  2. rodzaju zagrożenia
  3. ochrony osobistej
  4. podstawowych czynności kierowcy podczas wypadku i pożaru
  5. pierwszej pomocy
  6. informacje dodatkowe
Za treść instrukcji odpowiedzialny jest nadawca. Instrukcje powinny być sporządzone w języku zrozumiałym, w mowie i w piśmie, dla kierowcy (kierowców) wykonującego przewóz towarów niebezpiecznych oraz we wszystkich językach urzędowych krajów nadania, tranzytowych i docelowego. W przypadku krajów o więcej niż jednym języku urzędowym, właściwa władza powinna określić, który język lub języki urzędowe powinny być stosowane na całym obszarze danego kraju, a które w poszczególnych jego regionach lub częściach.


Jeśli są Państwo zainteresowani bezpłatnym>pobraniem instrukcji pisemnych polecamy stronę Instrukcje Pisemne dla Kierowcy


Powrót
Strona sponsorowana przez logo, polecamy profesjonalne doradztwo ADR
Copyright 2000-2012 logo - Wszelkie prawa zastrzeżone.