ADR.info.pl STRONA GŁÓWNA ADR  |  OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PRZEWOZU ADR  |   ZWOLNIENIA ADR  |  WYMAGANIA ADR  |  KARY ADR
"Twoje źródło informacji ADR!"
Wyposażenie pojazdu
Tak jest teraz (od 1.07.2011 r.)

W każdej jednostce transportowej powinno być przewożone następujące wyposażenie:
 • klin pod koła, dla każdego pojazdu, o wielkości odpowiedniej do dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i średnicy kół;
 • dwa stojące znaki ostrzegawcze;
 • płyn do płukania oczua); oraz
dla każdego członka załogi pojazdu:
 • kamizelka ostrzegawcza (np. określona w normie EN 471);
 • przenośne urządzenie oświetleniowe;
 • para rękawic ochronnych; oraz
 • ochrona oczu (np. okulary ochronne)
Wyposażenie dodatkowe dla niektórych klas:
 • maska ucieczkowab) dla każdego członka załogi pojazdu, w przypadku numerów nalepek ostrzegawczych 2.3 lub 6.1;
 • łopatac);
 • osłona otworów kanalizacyjnychc);
 • pojemnik do zbierania pozostałościc).
a) Nie jest wymagany w przypadku numerów nalepek ostrzegawczych 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 i 2.3
b) Np. z pochłaniaczem zespolonym do gazu/pyłu typu A1B1E1K1-P1 lub A2B2E2K2-P2, podobna do określonej w normie EN 141.
c) Wymaga się wyłącznie dla materiałów stałych i ciekłych z numerami nalepek ostrzegawczych 3, 4.1, 4.3, 8 i 9.


Tak było kiedyś:
Każda jednostka transportowa przewożąca towary niebezpieczne powinna być wyposażona w:
 1. klin do podkładania pod koła, co najmniej jeden na każdy pojazd, o wymiarach odpowiadających masie pojazdu i średnicy kół;


 2. sprzęt potrzebny do wykonania czynności podstawowych, określonych w instrukcjach pisemnych, w tym w szczególności:


  • dwa stojące znaki ostrzegawcze (np. pachołki lub trójkąty odblaskowe, albo lampy błyskowe o świetle barwy pomarańczowej, zasilane niezależnie od instalacji elektrycznej pojazdu);
  • odpowiednią kamizelkę ostrzegawczą lub ubranie ostrzegawcze (np. zgodne z normą europejską EN 471) dla każdego członka załogi pojazdu;
  • latarkę dla każdego członka załogi pojazdu;
  • sprzęt do ochrony dróg oddechowych, zgodnie z wymaganiem dodatkowym S7, jeżeli to wymaganie dodatkowe ma zastosowanie na podstawie zapisu;


 3. wyposażenie potrzebne do wykonania czynności dodatkowych lub specjalnych, określonych w instrukcjach pisemnych.

Powrót
Strona sponsorowana przez logo, polecamy profesjonalne doradztwo ADR
Copyright 2000-2012 logo - Wszelkie prawa zastrzeżone.